МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ ПО ПСИХИАТРИЯ
СТАНДАРТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА НА РАЗСТРОЙСТВА НА НАСТРОЕНИЕТО
ПРИНЦИПИ НА ЛЕЧЕНИЕТО И ОБСЛУЖВАНЕТО НА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА