1-300x300
   

  Втората среща от модула е насочена към:

 • разграничаване на линеарни от рефлексивни въпроси; 
 • изясняване на техните функции в динамичното и клиничното интервю;
 • приложение на динамичното интервю като част от клиничното интервю в работата с пациенти и техните близки;
 • запознаването със стратегическите и циркулярните въпроси (съвсем информативно);
 • представени на конкретни казуси с възможност за рефлексиране в групата и излагане на собствени казуси. 
Въвеждащ-модул_психотерапевтични-подходи-в-лекарската-практика-300x300

  Настоящият въвеждащ обучителен модул цели няколко ефекта: 

 
 • запознаване на лекари от различни специалности с основите на динамичното интервю;
 • подпомагането им да намерят неговото място в своята практика;
 • създаване на  пространство, в което медицинското и псисхологичното мислене да могат да се доближат;
 • по-добро взаимно разбиране в обсъждането на казуси;
 • преосмисляне на фокуса върху семейната система на пациента като симптомообразуваща компонента и като негов непосредствен средови ресурс.

   От тук можете да достъпите презентацията на д-р Ана Джисова „ОПИТ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА АЛГОРИТЪМ НА ПОВЕДЕНИЕ НА ЛЕКАРЯ В СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ ПРИ СУИЦИДЕН ПАЦИЕНТ“ в PDF файл, който ще се отвори в нова страница, от която може да бъде свален.Д-р Ана Джисова е заавършила медицина в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ през 2018г. Към момента работи в ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски“ ЕООД – спешно звено.

 

„ОПИТ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА АЛГОРИТЪМ НА ПОВЕДЕНИЕ НА ЛЕКАРЯ В СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ ПРИ СУИЦИДЕН ПАЦИЕНТ“

    От тук можете да достъпите презентацията на д-р Силвия Саракостова „АНАЛИЗ НА НОВИТЕ НАСОКИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БАР С ФОКУС ВЪРХУ СМЕСЕНИТЕ И ДЕПРЕСИВНИТЕ ЕПИЗОДИ “ в PDF файл, който ще се отвори в нова страница, от която може да бъде свален.д-р Силвия Иванова Саракостова – Специализира психиатрия в Психиатричната клиника на ВМА – София. От 2015г. работа като лекар и в ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски“ – ЕООД, гр. София. С интереси в областта на транскраниалната магнитна стимулация и когнитивно-поведенческата психотерапия.

 
„АНАЛИЗ НА НОВИТЕ НАСОКИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БАР С ФОКУС ВЪРХУ СМЕСЕНИТЕ И ДЕПРЕСИВНИТЕ ЕПИЗОДИ“

   1961 PSYCHIATRIC INTERVIEW WITH A SCHIZOPHRENIC 

 

   This man was my uncle. I'm not going to give any names, but for those of you who are concerned with how things turned out for him, not well. There's so much to address here. First let me say that he was being treated in this video with meds. Without the medication his mood ranged from complete delusion to catatonic. As for being gay, I don't think he had much of a sex drive at all. With or without meds. As for the idea that he was put here because he was gay by some unloving family, that's ridiculous. I don't have time to say all the things my family tried just to make his existence somewhat peaceful just for his own sake. My family had a couple of openly homosexual and lesbians in it even back in the sixties and with the exception of my mother's father no one gave a shit. My uncle suffered with meds and even more without. After forty some odd years, most of which he spent in institutions, he took his own life by way of drug overdose. By the way, the comment about the plot twist, he never had a piano was funny because he didn't. His seeming obsession with piano came and went as did obsessions with religion, especially the Catholic Church and government. As far as I know he couldn't play a lick. He was very ill at his best and a living shell at his worst. I hope that answers some questions because that's all I have to say on the matter. He's been gone since the late eighties and I really hope that other members of my family don't see this video, mostly because of the comments from people that somehow think they understand him better than the people who suffered with him. One last thing, I think people thought that he was talking about sitting or standing effeminately or something. No, he was talking about sitting or standing motionless for hours. Usually not even his facial expression would change but when it did it was usually related to something in his mind only. I really can't begin to tell you all how heartbreaking the whole thing was. He did seem intelligent and with meds he did remind me of a high functioning guy with autism I once met.

проф. Божинов

   Покана за лекцияУважаеми колеги,На 09 -и ноември 2018 г. от 13:00 ч., в зала „Доц. д-р Георги Койчев“ – 3-и етаж на ЦПЗ „Проф. Никола Шипковенски“, ще се проведе представяне на следните теми:

 • р-ТМС – теория и практика в неврологията и психиатрията;
 • ЕЕГ като неврофизиологичен (биологичен) маркер при различни псисхиатрични заболявания.
    Лектор: проф. д-р Пламен Божинов, д.м.н.Ръководител Катедра „Неврология и неврохирургия“ МУ – гр. Плевен.Поканата е отворена завсички специалисти, специализанти, студенти с интереси в областта на неврофизиологията и лечението на психичните разстройства.

     Уважаеми колеги,

   Конференция „Травмата – биологични, психологични и социални аспекти“,   организирана от Сдружение „Колегиум частна психиатрия“ и Националния център по обществено здраве и анализи, състояла се на 13-14.04.2018 г. предложи на вниманието на професионалистите в областта на психичното здраве богата конферентна програма с участие на лектори от България,  Франция,  Великобритания, Румъния, представители на ЕПА, СЗО и водещи фармацевтични компании.      

     Отложеният от първия конферентен ден научен панел на тема  „Съдебнопсихиатрични и съдебнопсихологични аспекти на ранната детска психотравма“ ще се проведе на 19.09.2018 г. от 13:00 ч., сградата на Център за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски“   ООД, в зала „доц. д-р Георги Койчев“ на 3 етаж.

Теми на научния панел са: 

 • проф. д-р П. Маринов, „Насилваните насилници. Как насилието в детството поражда насилие?“
 • д-р С. Раловска, „Детският организъм и детският мозък – какви поражения оставя травмата?“
 • д-р Калоян Куков, д. пс., д. пс. н., „Съдебнопсихологични аспекти на травмата.“
Chil-abuse-1024x683-768x322
 

ОБЩА ДИСКУСИЯ

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!