Обратно към „КОНФЕРЕНЦИИ“

КОНФЕРЕНЦИЯ 2017 „ГНЕВЪТ“

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА 

● „Гневът в живота и творчеството на Илия Бешков – в памет на Жоро Койчев“ 

● „Невробиология на гнева“ 

● „Физиологичен афект“ 

● „Психосоциалните фактори, касаещи лица с тежки психични разстройства“ 

● „Социология и психиатрия“ 

● „Гневът – един от седемте смъртни гряха. Защо?“ 

● „Гневът. 20 клинични случая със зависими“ 

● „Гняв и анорексия“ 

● „Диадата психиатър – клиничен психолог в клиничната практика. Възможното сътрудничество“ 

● „Поведенческо разстройство“ 

● „Несъзнателни механизми за справяне с гнева“ 

● „Алекситимия и нарушения в социалното взаимодействие при юноши“ 

● „Гневът – пашкулът на надеждата“ 

● „Проект „Подобрени услуги за психично здраве“ – 2 години по-късно“ 

● „Психосоматична медицина, консултативна и лиезон психиатрия и интегративна грижа: минало,настояще, перспективи“ 

● „Сърдечно-съдова система и синонимите на гнева“ 

● „Психосоматика и интернализиран гняв при травматизирани мъже. Два случая от практиката“ 

● „Програма „Киндиру“ като превенция на невро-моторното развитие на детето в ранна детска възраст

Д-р Койчев=БРШ
БРОШУРА 2.1