ЦЕЛИ

„... Да обединява усилията на специалисти за развитието на психиатрията като наука и практика във всички области, свързани с проблемите на психичното здраве...“

ПРОЧЕТЕТЕ

УСТАВ

„Членовете на сдружението са два вида: Редовни и Асоциирани. Редовни членове са лицата, които имат регистрация и упражняват практиката си като частни психиатри“

ПРОЧЕТЕТЕ

КОНФЕРЕНЦИЯ

„20 ГОДИНИ СДРУЖЕНИЕ „КОЛЕГИУМ ЧАСТНА ПСИХИАТРИЯ“. БОЛКАТА“

25 - 26 СЕПТЕМВРИ 2020

НДК  ВХОД А 4

ПРОЧЕТЕТЕ


ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ – „20 ГОДИНИ СДРУЖЕНИЕ „КОЛЕГИУМ ЧАСТНА ПСИХИАТРИЯ“. БОЛКАТА“


   Здравейте уважаеми колеги,  

  Информираме Ви, че научната конференция на Сдружение „Колегиум частна психиатрия“ под надслов  „20 ГОДИНИ СДРУЖЕНИЕ „КОЛЕГИУМ ЧАСТНА ПСИХИАТРИЯ“ . БОЛКАТА“ ще се проведе в НДК вход А4 на 25 – 26 септември 2020 г.

ПЛАКАТА
Screenshot (62)

   

НОМИНАЦИИ ЗА ГОДИШНАТА НАГРАДА НА КЧП „ДОЦ. Д-Р ГЕОРГИ КОЙЧЕВ' 2020“  ЗА ПРИНОС КЪМ БЪЛГАРСКАТА ПСИХИАТРИЯ

 

    Уважаеми колеги,          

   Изпращайте Вашите номинации през формуляра по-долу. Запишете Вашите имена. Попълнете Вашия имейл. В „Относно“ изпишете Номинации. Във „Вашето съобщение“ попълнете имената на номинирания от Вас колега.Номинирани могат да бъдат само психиатри, членове на Сдружение „Колегиум частна психиатрия“.                          

 Краен срок за номиниране 01.03.2020г.

„В живота няма каскадьори – трябва да се оправяш сам, прави онова, което можеш най-добре...“  

(D-r Georgi Koychev)

ИЗВЪНРЕДНО СЪОБЩЕНИЕ

   Скъпи колеги,

   Информираме Ви, че поради настоящата епидемиологична ситуация и в съответствие с предписанията на Министерство на здравеоопазването и Министерство на културата, конференцията на Сдружение „Колегиум частна психиатрия“ „Болката“ 2020 се отлага за есента. Всички ние, като медицински специалисти, разбираме чудесно колко е важно да запазим здравето и живота на хората. Приемете нашия призив за разбиране и отговорност към самите нас, нашите близки и обществото, от което сме неразделна част.