ЦЕЛИ

„... Да  обединява усилията на специалисти  за развитието на психиатрията  като наука и практика във  всички области, свързани с проблемите на психичното  здраве...“ 

ПРОЧЕТЕТЕ

УСТАВ

„Членовете на сдружението са два вида: Редовни и Асоциирани. Редовни членове са лицата, които имат регистрация и упражняват практиката си като частни психиатри“

ПРОЧЕТЕТЕ

КОНФЕРЕНЦИЯ

„20 ГОДИНИ СДРУЖЕНИЕ „КОЛЕГИУМ ЧАСТНА ПСИХИАТРИЯ“. БОЛКАТА“

25 - 26 СЕПТЕМВРИ 2020

НДК  ВХОД А 4

ПРОЧЕТЕТЕ

„ПРЕВЕНЦИЯ НА САМОУБИЙСТВО“ – ЕДНО СЪВМЕСТНО ОБУЧЕНИЕ 

НА КЧП И ЦПЗ „ПРОФ. НИКОЛА ШИПКОВЕНСКИ“

XX  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПСИХИАТРИЯ И КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ: „КОГНИЦИЯТА“

Първо съобщение