КОНФЕРЕНЦИЯ

„КОГНИЦИЯТА“

24 - 25 СЕПТЕМВРИ 2021

НДК

 

ПРОЧЕТЕТЕ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

СТАНОВИЩЕ 

НА СДРУЖЕНИЕ „КОЛЕГИУМ ЧАСТНА ПСИХИАТРИЯ“