КОНФЕРЕНЦИЯ

 

„КОГНИЦИЯТА“

24 - 25 СЕПТЕМВРИ 2021

НДК

 

ПРОЧЕТЕТЕ
ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

ОБЩО СЪБРАНИЕ


“ ДЪЛГОДЕЙСТВАЩИ АНТИПСИХОТИЦИ ПРИ ПАНДЕМИЯ КОВИД-19“

Една лекция на   JANSSEN БЪЛГАРИЯ 


    Уважаеми колеги,

   Сдружение „Колегиум Частна Психиатрия“ организира лекция и кръгла маса на тема “Дългодействащи антипсихотици при пандемия Ковид 19“ на 14.05.2021 г. от 14.00ч. на адрес ул.Дунав 22А. Лектор ще бъде проф. Петър Маринов. Събитието е предвидено като хибридно (на място  и онлайн в ZOOM ). 

        Моля да заявите предварително участие на имейл: conference@privatepsychiatry.org