Конференции

> 2023
> 2022
> 2021
> 2020
> 2019
> 2018
> 2017
> 2016
> 2015
> 2014
> 2013
> 2012
> 2011
> 2010
> 2009
> 2008

XXIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПСИХИАТРИЯ И КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ

 С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

„ПРИДЪРЖАНЕ КЪМ ТЕРАПИЯТА. ТЕРАПЕВТИЧНА РЕЗИСТЕНТНОСТ.“

17-18 Май 2024 г.

София

Hyatt Regency

           Уважаеми колеги,

     Имаме удоволствието да Ви поканим на ежегодната ни научна конференция с международно участие на тема 

     "Придържане към терапията. Терапевтична резистентност".

     Конференцията ще се проведе на 17-18 май 2023 г. в хотел Hyatt Regency, гр. София.

     Очакваме заявки за Вашето участие.

                                                                 РЕГИСТРАЦИЯ:

     Можете да се регистрирате по един от следните начини:

      1. Чрез попълване на регистрационната форма по-долу.

      2. Чрез изпращане на съобщение с данните от регистрационната форма на нашите имейл адреси: 

      conference@privatepsychiatry.org или conference.private.psychiatry@gmail.com

      3. Чрез директно съобщение с данните от регистрационната форма на нашата фейсбук страница: 

      https://www.facebook.com/profile.php?id=10005728777668

      4. Чрез телефонно обаждане на номер +359 883 691661 - Координатор "Регистрация"


     Моля, обърнете внимание, че Вашата регистрация се счита за успешна само след получаване на потвърждение от нашия               екип. 

     Вашето участие е важно за нас! 

           От Организационния комитет         

           на Сдружение "Колегиум частна психиатрия"

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА
Такси - конференция
Такси - уъркшопи

НАУЧЕН КОМИТЕТ

Председател:
Проф. д-р Петър Маринов
Членове:
д-р Ана Попова
д-р Никола Марков
Проф. Румяна Крумова-Пешева
д-р Иван Койчев
д-р Явор Делчев
Доц. Данчо Дилков
д-р Иво Нацов
д-р Йордан Ганев
д-р Анна Джисова
д-р Руслан Желев

д-р Лора Цуцуманска

 д-р Михай Пирлог

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:

д-р Ана Попова

Членове:

д-р Фанка Койчева

д-р Силвия Раловска

д-р Георги Вишев

д-р Лозана Арсова

д-р Анна Джисова

д-р Руслан Желев

д-р Лора Цуцуманска

Ива Халова  

Димитър Ганчев