Конференции

> 2020
> 2019
> 2018
> 2017
> 2016
> 2015
> 2014
> 2013
> 2012
> 2011
> 2010
> 2009
> 2008

XX НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПСИХИАТРИЯ И КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 2021 „КОГНИЦИЯТА“

Второ съобщение_3

ВТОРО СЪОБЩЕНИЕ