ДЪЛГОДЕЙСТВАЩИ ИНЖЕКЦИОННИ АНТИПСИХОТИЦИ – КАК ДА РАБОТИМ С ПАЦИЕНТИ, ПРОВЕЖДАЩИ ЛЕЧЕНИЕ С ДЪЛГОДЕЙСТВАЩИ ИНЖЕКЦИОННИ (ДЕПО) АНТИПСИХОТИЦИ ПО ВРЕМЕ НА КОВИД–19 ПАНДЕМИЯТА