Категория: Общо събрание

Покана за Общо събрание на КЧП 2019

  Уважаеми колеги, членове на Сдружение „Колегиум частна психиатрия“, На 23.11.2019 г., от 12:00 ч., в офиса на сдружението, с адрес гр. София, ул. „Дунав“22 А, ще се проведе Общо събрание на Сдружение „Колегиум частна психиатрия“ при следния Дневен ред: Отчет на ….  Read More

0 commentsОбщо събраниеКолегиум частна психиатрия