conference.private.psychiatry@gmail.comСофия, ул. „Дунав“ 22 А

Лечение с Литий – Клиничен подход към пациенти, приемащи литий по време на епидемията от КОВИД-19.