МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ ПО ПСИХИАТРИЯ


ПРИНЦИПИ НА ЛЕЧЕНИЕТО И ОБСЛУЖВАНЕТО НА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА
СТАНДАРТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА НА РАЗСТРОЙСТВА НА НАСТРОЕНИЕТО