Уважаеми колеги,

предлагам ви на тазгодишната коференция да започнем търсене на отговор на въпроса: ”Станала ли е по-малко опасна психиатрията?”.

Проф.  К. Миленков разполага с проучване на агресивните инциденти в психиатричните заведения от преди повече от 20 години.  Заедно с д-р Д.  Гетев беше изготвен въпросник до стационарите, той е разпратен в страната,  но активността на главните лекари е слаба.  Идеята е да направим сравнение за динамиката във времето.

Прилагам таблиците.

Моля,  ако имате възможност помогнете за получаването на тази информация.  Това е от полза за всички,  защото трябва да търсим правата си.  Иначе те изчезват.

Следващият въпрос е : ”Станала ли е по-малко вредна психиатрията?”.  Проф.  Ив.  Темков казваше,  че истинската тяжест на психиатрията е в това,  че  „ние непрекъснато дишаме безумие”.  Тогава все още не се говореше за Бърнаут синдром.  Мисля на конференцията да предложа в нашите страни да изследваме порсонала в тази насока.

Проф.  К.  Миленков ще проследи исторически орязването на нашите компенсации за вредния труд. Впрочем вероятно си спомняте, че за психиатричната вредност даваха кисело мляко. По-голям символ от невежество в областта на психичното,  здраве му кажи.

Пишете какво мислите – office@privatepsychiatry.org

ФОРМУЛЯРИ:

Анкета за инциденти в извънболничната психиатрична система

Анкета брой инциденти в психиатричните служби – форма 2011 г. / форма 2010г. / форма 2009г. / форма 2008г.

ПОПЪЛНЕНИ ФОРМУЛЯРИ:

1. Анкета за инциденти в извънболничната психиатрияна система от д-р Асен Бешков, лекар в АИСПМП „Хоризонти” Пловдив – медицински център за лечение на зависимости