СТАНОВИЩЕ

НА СДРУЖЕНИЕ „КОЛЕГИУМ ЧАСТНА ПСИХИАТРИЯ“

 

 


ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ПРЕЦИЗНА МЕДИЦИНА, УНИВЕРСИТЕТ НА ОКСФОРД

„КОВИД-19 И КЛИНИЧЕН ПОДХОД ПРИ ПРОБЛЕМИ НА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ“

 ВЪВЕДЕНИЕ 

   През последната година пандемията от КОВИД-19 постави под непрекъснато напрежение клиницистите и другите професионалисти от всички сфери на медицината. Сега, повече от всякога са ни нужни най-добрите препоръки, основани на доказателства, за да осигурим висококачествена грижа за нашите пациенти, включвайки ги активно във вземането на решения.               

    Насоките „КОВИД-19 и клиничен подход при проблеми на психичното здраве“ са разработени от д-р Катрин Смит, д-р Едоардо Остинели, д-р Орла Макдоналд, д-р Каролина Зангани, д-р Джеймс Хонг и професор Андреа Циприани от Лабораторията за прецизна медицина в Университета на Оксфорд. Заедно с експерти от други държави в най-изявените висши учебни заведения в САЩ, Канада и Европа (включително Харвард, Станфорд, Колумбия, Торонто, Кралски Колеж в Лондон), авторите обобщават най-добрите насоки върху ключови въпроси, свързани с КОВИД-19, които професионалистите на първа линия в сферата на психичното здраве срещат ежедневно.  До момента насоките са преведени на 5 други езика: италиански, френски, японски, китайски и турски. Оригиналните документи могат да бъдат намерени тук: https://oxfordhealthbrc.nihr.ac.uk/our-work/oxppl/covid-19-and-mental-health-guidance/        

    Изказваме дълбока признателност към авторите, с чието любезно разрешение предоставяме превод и адаптация на насоките на български език. Надяваме се, че те ще подпомогнат клиницистите и всички останали професионалисти в сферата на психичното здраве в нашата страна да изберат най-подходящия подход за оценка и разрешаване на основни въпроси, свързани с психичното здраве по време на пандемията. Някои насоки като „Бензодиазепини“, „Клозапин“, „Литий“, ‚Дългодействащи инжекционни антипсихотици“ предоставят препоръки за адаптация на вече познати алгоритми за условията на КОВИД-19 и биха могли да бъдат непосредствено прилагани в България. Други, като „Телепсихиатрия и дигитални технологии“ разглеждат приложението на по-нови методи, които КОВИД-19 пандемията, като качествено нова и различна за човечеството ситуация, позволи да бъдат разработени –те  биха могли да очертаят нови пътища в грижата за психичното здраве в нашата страна. Теми като „Домашно насилие“, „Суицид“, „Бременност“ и „Ваксини“, които излизат дори извън рамките на психиатрията, са разгледани на множество нива: от практически насоки за специалистите на първа линия до подходящите и правилни начини за представяне на информация пред населението и медиите с оглед редукция на риска. Когато е приложимо, в насоките, също така, са разгледани специфични популации (деца, младежи и  хора в напреднала възраст), както и пациенти с множество придружаващи заболявания.               

    Въпреки че тези насоки не са официално приети и следва да бъдат разглеждани критично и в рамките на индивидуалните случаи и обстоятелства, ние се надяваме, че те ще бъдат в помощ в ежедневната клиничната практика на специалистите на първа линия в България.               

    Преводът и адаптацията бяха направени от: д-р Анна Джисова, Благомир Бояновски, д-р Даниела Радева, Елица Иванова, д-р Евгени Папазов, д-р Катерина Петкова, д-р Руслан Желев               

    Координатор: д-р Евгени Папазов               

    Ръководител: д-р Силвия Раловска               

    

   Изказваме голяма благодарност към: професор Георги Ончев, професор Петър Маринов, д-р Иван Койчев, д-р Ана Попова, д-р Емилия Маркова, Димитър Ганчев и Ивелина Халова за техния принос по време на целия процес.                                                                                                                  

    Д-р Силвия Раловска  

Лечение с Литий – Клиничен подход към пациенти, приемащи литий по време на епидемията от КОВИД-19
А: Практически препоръки относно телепсихиатрията за натоварения клиницист: списък с неща, които да бъдат взети предвид преди, по време и след прегледа
Б. Дигитални технологии и телепсихиатрия – пълни насоки
Лечение с Клозапин – Как да се проследяват пациентите, които приемат Клозапин, по време на КОВИД-19 пандемията
Г:Телепсихиатрия и дигитални технолигии в Геронтопсихиатрията
В: Телепсихиатрия и дигитални технологии в детско-юношеската психиатрия
Дългодействащи инжекционни антипсихотици – Как да работим с пациенти, провеждащи лечение с дългодействащи инжекционни (депо) антипсихотици по време на КОВИД-19 пандемията.
Бензодиазепини и Z-лекарства (зопиклон и золпидем) – Как да лекуваме пациенти, приемащи бензодиазепини и Z-лекарства, по време на пандемията от КОВИД-19?
Самоубийство и самонараняване - Как да се предотврати, оцени и контролира рискът от самоубийство/самонараняване по време на КОВИД-19 пандемията.
Домашно насилие - Как да се предотврати, оцени и управлява рискът от домашно насилие в условията на пандемията от COVID-19
Бременност и перинатален период – Как да разпознаваме и лекуваме психични проблеми по време на бременността и в перинаталния период в контекста на пандемията от КОВИД-19.

 

  В третото издание на New Oxford Textbook of Psychiatry се четат имената на двама българи – професор д-р Анна Герджикова и д-р Иван Койчев. Професор Герджикова е автор в главата, посветена на хранителните разстройства, д-р Койчев – в тази за деменции и когнитивни разстройства. Проф. Герджикова работи в Университета в Синсинати, САЩ, д-р Койчев – в университета в Оксфорд. За наша гордост, да добавим, родителите и на двамата са сред инициаторите и основателите на Колегиум частна психиатрия.

New Oxford Textbook of Psychiatry

 

 В края на 2020 година издателството на БАН „Професор Марин Дринов“ публикува „Спешна урология“. В нея има глава: „Психиатрията в спешната урология“ с автор д-р Фани Цуракова. Според чл.-кор. проф. д-р Чавдар Славов, под чиято редакция е монографията, психичните и поведенчески разстройства се засягат за първи път в книжнината по спешна урология.

Психиатрия в спешната урология

 

 На ХХ конференция на Колегиум частни психиатрия бе представен юбилеен брой на Български психиатричен журнал „Рецептор“. Той обединява най-добрите, според съставителите, статии от теченията на изминалите години. Сред авторите са имената на проф. Алан Фелдхаус, проф. Лъчезар Хранов, доц. Георги Койчев, проф. Румен Милев, проф. Риналдо Шишков, проф. Румен Милен, проф. Петър Маринов, проф. Хайнц  Качник, проф. Густав Хофман, д-р Никола Марков, проф. Георги Ончев, проф. Кирил Миленков и други.

На разположение на интересуващите се, в офиса на Колегиум частна психиатрия има на разположение двадесетина бройки. Необходима е предварителна уговорка на имейл: f.tsurakova@gmail.com

Рецептор_Юбилеен брой