УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО 30 НОЕМВРИ 2011!

  • ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА В КОНСЕНСУСА ОТ Д-Р НИКОЛА МАРКОВ
  • ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА В КОНСЕНСУСА ОТ ДОЦ. ГЕОРГИ КОЙЧЕВ
  • ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА В КОНСЕНСУСА ОТ Д-Р ПЕТЪР МАРИНОВ