УЧРЕДЯВАНЕ НА ГОДИШНАТА НАГРАДА НА КЧП „ДОЦ. Д-Р ГЕОРГИ КОЙЧЕВ' 2021“  

ЗА ПРИНОС КЪМ БЪЛГАРСКАТА ПСИХИАТРИЯ

Кратка история.

За първи път наградата е връчена през 2018 г. на проф. д-р Петър Маринов, който бе номиниран от членовете на Сдружение „Колегиум частна психиатрия“. 

През 2019 г. за втори път наградата получи д-р Явор Делчев.


През 2020 г. д-р Никола Марков получи наградата на името на доц. д-р Георги Койчев.