УЧРЕДЯВАНЕ НА ГОДИШНАТА НАГРАДА НА КЧП „ДОЦ. Д-Р ГЕОРГИ КОЙЧЕВ' “  

ЗА ПРИНОС КЪМ БЪЛГАРСКАТА ПСИХИАТРИЯ

ГОДИШНАТА НАГРАДА НА КЧП „ДОЦ. Д-Р ГЕОРГИ КОЙЧЕВ' 2022“ ЗА ПРИНОС КЪМ БЪЛГАРСКАТА ПСИХИАТРИЯ БЕ ВРЪЧЕНА НА Д-Р АНЕТА АНИЧКИНА
ГОДИШНАТА НАГРАДА НА КЧП „ДОЦ. Д-Р ГЕОРГИ КОЙЧЕВ' 2021“ ЗА ПРИНОС КЪМ БЪЛГАРСКАТА ПСИХИАТРИЯ БЕ ВРЪЧЕНА НА Д-Р АЛЕКСАНДЪР КАНЧЕЛОВ
ГОДИШНАТА НАГРАДА НА КЧП „ДОЦ. Д-Р ГЕОРГИ КОЙЧЕВ' 2020“ ЗА ПРИНОС КЪМ БЪЛГАРСКАТА ПСИХИАТРИЯ ПОЛУЧИ Д-Р НИКОЛА МАРКОВ

      Д-р Марков е сред учередителите на КЧП. Изключително активен психиатър, начетен и даровит. Изгражда своя психиатричен център в Пловдив, който впоследствие разширява. Създава мотивиран екип от професионалисти в областта на психичноздравните грижи, както и хоспис в с. Радиново до Пловдив. Въвежда нови технологии и подходи в лечението, които освен психотерапевтичните и медикаментозни стратегии, включват развитието на лечение с транскраниална магнитна стимулация. Негови доклади и статии са част от най-престижните национални конференции и конгреси. В областта на дейността на КЧП е особено активен и винаги с точна и обективна позиция.

ГОДИШНАТА НАГРАДА НА КЧП „ДОЦ. Д-Р ГЕОРГИ КОЙЧЕВ' 2019“ ЗА ПРИНОС КЪМ БЪЛГАРСКАТА ПСИХИАТРИЯ ПОЛУЧИ Д-Р ЯВОР ДЕЛЧЕВ

През 2019 г. годишната награда на Колегиум „Частна психиатрия“ получи д-р Делчев, чиято инициатива направи възможно Колегиумът да стане член на Европейската психиатрична асоциация. С това д-р Делчев допринесе за утвърждаване на нашия авторитет. Д-р Делчев неизменно споделяше принципите и мечтите ни, надеждата ни, че сме свободни и можещи. Плакетът, носещ знака ни, е знак за признателност и уважение към морала му!

PHOTO.YD

Кратка история.

За първи път наградата е връчена през 2018 г. на проф. д-р Петър Маринов, който бе номиниран от членовете на Сдружение „Колегиум частна психиатрия“.