ЛЕЧЕНИE С ЛИТИЙ – КЛИНИЧЕН ПОДХОД КЪМ ПАЦИЕНТИ, ПРИЕМАЩИ ЛИТИЙ ПО ВРЕМЕ НА ЕПИДЕМИЯТА ОТ КОВИД-19.