Обратно към „КОНФЕРЕНЦИИ“

ХХ НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПСИХИАТРИЯ И КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 2021: „КОГНИЦИЯТА“

 

 

 

 

       През нашата 3D конферентна книга по-долу можете да достъпите и прочетете резюметата на лекторите в конферентното издание за 2021 г. „Когницията“.  Използвайте менюто под книгата, за да регулирате настройките. Има опции за разпъване на цял екран за по-удобно разлистване и четене. Можета да увеличите текста според индивидуалното Ви удобство или да свалите файла от съответния бутон. Приятно четене! 

                    По-долу можете да прочетет повече за основните ни лектори през 2021 г.

                    До нови срещи на 30 септември – 01 октомври 2022 г. в НДК.

traykov

Академик професор д-р Лъчезар Трайков, дмн

 

Тема: „Лечение на деменции“

 

     Ректор на МУ-София от 2020 г. и академик на БАН от 2018 г. В периода 1993-2000 г. работи в областта на нормалното и патологично стареене на мозъка в INSERM, Париж, Франция. Защитава докторска дисертация (еквивалент на дмн) в МФ на Университета Rene Descartes в Париж. Квалифициран е за професор по “Невронауки” от Националния Съвет на Университетите, Франция. През 2004/2005 е гост професор по неврология в Университета Париж.

   Публикувал е над 700 научни труда, от които 84 са статии в едни от най-престижните световни списания в областта на невронауките и 180 на български. Цитиран е над 2700 пъти в чужди списания и над 150 пъти в чужди монографии (h-index 27).

   Носител е на I-ва награда за научна разработка за 1994 г. на Американската Академия по неврология, I награда за утвърдени изследователи на Фондация “France Alzheimer” за 1998 и 1999 г., Награда “Проф. К. Чилов” за 2003 г, “Панацея златна” - за 2005г; Почетен плакет на МЗ - 2013; Награда на Съюза на учените за 2013 г.; Награда за принос към дейността на Балканския медицински съюз, 2017; Награда “Медик на годината” за 2017 г. и награда „Питагор" за 2019 г.

    Акад. Трайков е създател на съвременна школа по дементология и невропсихология в България с 20 успешно защитили докторанти, сред които понастоящем четирима са доценти, а един е професор. Основните му научни приноси са в областите на мозъчно-съдовата болест, болестта на Алцхаймер, Паркинсоновата болест, заболявания с дифузно засягане на Централната нервна система, множествена склероза, епилепсия, неврогенетика. 

Лиана Апостолова

Професор д-р Лиана Апостолова

 

Тема: „Болестта на Алцхаймер: Принципи и нови диагностични методи”

   

     Проф. Лиана Апостолова е получила докторска степен от Медицински университет, София, България с пълно отличие и награда Златен Хипократ през 1998.  Завършила е специализация по неврология в Университета на Айова и субпрофилиране в областта на деменциите като стипендиант на Тичи Уилкерсън-Касел в Катедрата по Неврология на Калифорнийския университет в Лос Анджелис. От 2005 до 2015 година Д-р. Апостолова работи и преподава в Калифорнийския университет в Лос Анджелис като асистент и по-късно като доцент по неврология. Д-р. Апостолова се присъединява към Медицинския факултет на Университета на Индианаполис през 2015 г. като професор по неврология, радиология и медицинска и молекулярна генетика, и професор по изследванията на болестта на Алцхаймер на името на Барбара и Пиър Бекгаард. През 2021 г. тя е обявена за заслужен професор , което e най голямото академично признание за университетските професори в САЩ. Началните научни изследвания на Проф. Апостолова се фокусират върху ранните и предсимптоматични стадии на болестта на Алцхаймер и развитието и утвърждаването на чувствителни образни и генетични биомаркери за болестта на Алцхаймер и други деменции. Нейната научна работа е фокусирана на пресечните точки на когницията, невроизображенията, кръвните биомаркери и генетиката. Репутацията й на световен лидер в клиничното изследване на болестта на Алцхаймер помогна на Др. Апостолова да спечели един от най-големите научни проекти за болестта на Алцхаймер в САЩ на стойност $80,000,000 долара като главен изследовател. Това е най-големият научен грант в историята на Универсетата на Индианаполис. С този проект наречен „Лонгитудинално проучване за болестта на Алцхаймер с ранно начало“ (LEADS) Проф. Апостолова създаде национален консорциум, фокусиран върху болестта на Алцхаймер сред 40-65 годишните. Проф. Апостолова също ръководи клиничното ядро на Центъра за изследване на болестта на Алцхаймер в Университета на Индинаполис и е главен редактор на списанието Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring (DADM).  Проф. Апостолова е автор или съавтор на над 100 научни статии и 15 глави от книги. Нейните статии са цитирани повече от 14 000 пъти с h-индекс 58. Тя е спечелила множество проекти като главен или съглавен изследовател на проучвания, финансирани от Националния Институт по Здравеопазването на САЩ, Американската Кардиологична Асоциация, Асоциацията на Алцхаймер и Roche Diagnostics. Сред нейните отличия са наградата на AFAR-GE Healthcare за младши изследовател с отлични постижения в образните изследвания и наградата на Американската Академия по Неврология за научни изследвания в гериатричната неврология през 2010; почетния Дороти Дилън Юйсън лекторски пост за напредъка в изследванията на стареенето през 2013; и наградата де Леон на Асоциацията на Алцхаймер в категорията „Невроизображения“, категория старши учен за най-добра публикация в тази област в САЩ през 2019. Тя бе номинирана и избрана за почетен член на Американската академия по неврология през 2015 г. 

Vassileva headshot

Жасмин Василева, Ph.D.

 

Тема: „Неврокогнитивни аспекти на импулсивността като нови маркери на зависимости към психоактивни вещества и нови таргети за интервенции“

  

 

   Асоцииран професор, Департамент по психиатрия и психология, Институт за изследване на наркотици и алкохол, Ричмънд, Вирджиния.

Световноизвестен изследовател по проблемите на когницията и импулсивността при зависимости и личностови разстройства. През 2017 г. е придобила квалификация “tenure”, т.е. постоянен професор в Университета в Ричмънд, Вирджиния.

1991 – 1995 г.  Бакалавър по психология, Университет Макгил, Монреал, Канада

1996 – 1999 г. Магистър по клинична психология, Универистет Розалинд Франклин, Чикаго, Илинойс 

1999 – 2002 г. Доктор по клинична психология (невропсихология), Универистет Розалинд Франклин, Чикаго, Илинойс

 2001 – 2002 г. Стаж по клинична психология, Катедра по психиатрия, Университет на Илинойс - Чикаго

2002 – 2004 г. Следдокторантура по невропсихология, когнитивни науки и зависимости, Катедра по психиатрия, Университет на Илинойс – Чикаго

2004 – 2009 г. Научен асистент по психиатрия, Катедра по психиатрия, Университет на Илинойс - Чикаго

2009 – 2014 г. Асистент по психиатрия, Катедра по психиатрия, Университет на Илинойс - Чикаго

2013 – 2014 г. Асистент по психология (второ назначение), Катедра по психология, Университет на Илинойс - Чикаго

2014 – 2017 г. Професор по психиатрия, Катедра по психиатрия, Университет на Вирджиния

2016 г. – Професор по психология (второ назначение), Катедра по психология, Университет на Вирджиния

2017 г. – Професор по психиатрия (Tenured), Катедра по психиатрия, Университет на Вирджиния

Майкъл Шарп

Професор д-р Майкъл Шарп

 

Тема: „Преосмисляне на разграничението между тяло и ум: реинтегриране на психиатрията с останалата част от медицината“

 

  

     Майкъл Шарп, MA MD FRCP FRCPsych, е професор по Психологическа медицина в университета в Оксфорд.  Дългата му кариера има за цел да интегрира по-добре психиатрията в други области на медицината, за да се подобри грижата за пациентите и резултатите от лечението. Публикувал e забележителни проучвания върху интегрираната грижа, включително PACE (клинично проучване за лечение на синдром на хронична умора) и три онкологични проучвания за лечение на депресия при пациенти с рак (SMaRT). В момента ръководи финансираното от Националния Институт по Здравни Науки (NIHR) проучване HOME за интегрирана проактивна психиатрия за хоспитализирани пациенти в старческа възраст. Той e основаетел на Интегриран център за психологическа медицина в NHS Тръста на Оксфордските университетски болници (Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust) и сега съветва болничния съвет по интегрираната физическа и психическа грижа. Неговите международни роли включват работа като непосредствен бивш президент и член на Управителния съвет на Американската академия за консултативна и лиезон психиатрия (ACLP) и като вицепрезидент на Европейската асоциация по психосоматична медицина (EAPM).

Иван Койчев

Д-р Иван Койчев, дм

 

Тема: „Инсулинова резистентност и когниция“

 

     Старши клиничен изследател; клиницист-учен в Платформа за деменция Великобритания; Консултант-невропсихиатър, NHS Тръст на Оксфордските университетски болници; Клиничен академичен психиатър (в Регистъра на специалистите по GMC за геронто- и обща психиатрия за възрастни) с акцент върху разработването на лечения за невропсихиатрични разстройства. Провежда изследвания обхващащи ключови компоненти ог методологията на клиничните изпитания с невропсихиатрична насоченост: i) клинични изпитвания за потвърждаване на концепция (proof-of-concept clinical trials), базирани на биомаркери, ii) тестване на регистрирани медикаменти с нова индикация, iii) разработване на биомакрери за стратификация и ефикасност при болестта на Алцхаймер и iv) създаване на инфраструктура за мащабно стратифицирано набиране на участници в невропсихиатрични експериментално медицински изследвания. Клинично Иван е фокусиран върху диагнозата и лечението на пациенти с психиатрични прояви при пациенти с неврологични заболявания.

 

Петър Маринов

Проф. д-р Петър Маринов, дмн

 

Тема: „Когнитивни разстройства в психиатрията“

 

 

    Специалист по психиатрия и съдебна психиатрия

Дисертации: "Клинични, клинико-психологични ипсихосициални аспекти на шизофрения и хомицид"; "Апробиране на скринингова система за депресивни и тревожни разстройства в общата медицинска практика"

 Учaстие в ръководства на български психиатричните сдружения

1997 – 2000 г. участие в Българското психосоматично дружество като член и член на организационите комитети на конференциите през периода

2000 – 2002 г. научен секретар на Колегиум „Частна психиатрия”

1999 – 2004 г. Основател на фондация „Биологична психиатрия”, съорганизатор на поредица от обучителни модули съвместно със Световната федерация по биологична психиатрия

2002 – 2004 г. ковчежник на Българската психиатрична асоциация

2004 – 2006 г. заместник-председател на Българската психиатрична асоциация

2006 – 2008 г. председател на Българската психиатрична асоциация

2008 – 2010 г. член на Управителния съвет на Българската психиатрична асоциация.

IMG_3160

 Д-р Никола Стефанов Марков 

 

Тема: „Когнитивни дефицити при психиатрични разстройства: Актуално състояние“     Роден на 12.06 1960 година в град Пловдив. Завършва ВМИ - Пловдив през 1986 година. Придобива специалност по психиатрия през 1990 година. Докато специализира работи като ординатор в ДПБ - Паталеница. В периода 1990 - 1999 година работи като ординатор в Психиатричен диспансер - Пловдив. След напускането си на позицията в Психиатричен диспансер - Пловдив става първия изцяло частнопрактикуващ специалист в страната. През 2003 година в село Радиново създава първата частна стационарна психиатрична структура - “Анима” и я управлява до 2011 година. Член на Български лекарски съюз, Българска психиатрична асоциация. Учредител, председателствал и член на УС на Колегиум частна психиатрия от 2000 година. Има интереси, множество публикации и презентации в областите на биологичната психиатрия, биологичните немедикаментозни методи на лечение, персонализирана психиатрия, социална психиатрия, интердисциплинарна психиатрия, история на психиатрията. Публикува в списание “Рецептор”, член на редакционната колегия; списание “Folia Psychiatryca”; списание “Неврология и психиатрия”; “Българско списание за психиатрия”, член на Редакционната колегия до 2019 година, водещ рубриката “Личности”; член на Редакционната колегия на списание “Психично здраве”. Съавтор на всички консенсуси в българската психиатрия. Съавтор и на Стандарт по психиатрия, публикуван в Държавен вестник. Участник в множество консултативни съвети. Съучредител на наградата за млади психиатри НЛО, заместник-председател на Фондация Млади медици за България. През 2020 година издава сборника със статии “Личности”.

DSC_5956_small

Проф. д-р Пламен Стоянов Божинов, дм, дмн

 

Тема: Когниция и неинвазивна мозъчна стимулация.

 

 

   Специалист по неврология, ЕЕГ, транскраниална магнитна и директна токова стимулация, епилептолог.Началник на Неврологична клиника, МБАЛ "Сърце и мозък" - Плевен, Научноизследователски Институт, Катедра "Неврология и неврохирургия", Медицински Университет - Плевен, Български Кардиологичен Институт    Редовен докторант в Първа неврологична клиника на Катедра “Неврология и неврохирургия” на МУ – Плевен (1997 – 2000 г.)  и специалист по неврология от 2002 г. Специализира клинична неврология, неврофизиология и епилептология в МУ – София (1997 – 1998 г.); МУ – Пловдив (1998 г.); във Флоренция (Италия) (1999 – 2000 г.); в Честч и Прага (Чехия) – 2001 г.; в LMU Мюнхен (Германия) – 2001, 2003 и 2005 г. Като стипендиант на Европейската федерация на неврологичните дружества специализира неврология, невроофталмология, отоневрология, клинична неврофизиология и невропсихология в МУ – Любек (Германия) – 2002.    Придобива образователната и научна степен “Доктор” по научната специалност неврология през 2002 г. въз основа на защитена дисертация на тема: “Комплексна клинико – неврофизиологична оценка на пациенти с окципитални епилептични пристъпи”. През 2015 г. му е присъдена научна степен "доктор на медицинските науки" по научната специалност неврология след успешна защита на дисертация на тема "Епилепсия и бременност - възможности за оптимизиране на клиничното поведение".     Доцент към неврологична клиника на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ и Медицински Университет –  Плевен 2011 – 2013 г. Доцент (2011 г.), професор (2018 г.) и ръководител Катедра „Неврология и неврохирургия” на Медицински Университет – Плевен 2014 – 2020 г.    Провежда обучителни модули по клинична неврофизиология за специализанти по неврология и психиатрия и специализирани курсове за следдипломна квалификация на невролози и психиатри по електроенцефалография (ЕЕГ) и транскраниална магнитна стимулация (ТМС).   От 2004 г. работи като консултант в специализиран неврологичен и неврофизиологичен кабинет на Медицински център „Галилео” – Плевен като специалист по електроенцефалография, евокирани потенциали, отоневрология, транскраниална магнитна стимулация (ТМС) и транскраниална директна токова стимулация (tDCS).   Автор и съавтор е на осем научни монографии и има над 100 научни публикации. Научните му интереси са в областта на клиничната неврология, неврофизиология, епилептология, отоневрология, транскраниална магнитна стимулация и директна токова стимулация на ЦНС.    Заместник председател на Българското дружество против епилепсия (българският клон на Международната лига против епилепсия – ILAE) от 2010 г. Член е на борда на редакторите на списание JBCR на МУ – Плевен и на редакционната колегия на списание "Кардиология и Кардиохирургия".                   

 

PHOTO.YD

д-р Явор Делчев, дм, дмн

 

Тема: „Когнииция и аддикция. Общ преглед“

 1997 - Доктор по медицина,  Медицински университет, София, България

2002 - Диплома за специалност по вътрешна медицина, Факултет по медицина и фармация,  Университет Безансон, Франция

2004 - Доктор по медицина, Медицински факултет, Университет „Луи Пастьор”, Страсбург

2009 - Диплома за специалност по психиатрия, Факултет по медицина и фармация,  Университет Безансон, Франция

2007 - Диплома по Лиазон психиатрия, Университетска болница « Pitié Salpêtrière », Университет Мари и Пиер Кюри, Париж VI

2009 - Мастър по Невронауки, Факултет по медицина и фармация,  Университет Безансон, Франция

2011 - Диплома по Аддиктология (зависими поведения) Университет Париж XI.

 

1998-2000 – Лекар проучвател, Лаборатория Невропсихофармакология, Институт Физиология, БАН.

1.12.2008 -08/12/2011 - Асистент по психиатрия, Университетска болница Lariboisière, Париж

От 9/12/2011 – Ординатор (Praticien hospitalier) по психиатрия-аддитология, Център по аддиктология, Европейска болница Жорж Помпиду, Париж

От 1/1/2017- Частно практикуващ и създател на Кабинет по психиатрия, аддитология и психотерапия « Т8 », Париж.