ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА КОНСЕНСУСИ


КОНСЕНСУС ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ДЕПРЕСИВНИ РАЗСТРОЙСТВА(ОБНОВЕН ЮНИ 2012)
СТРАТЕГИИ ПРИ ИЗБОР НА МЕДИКАМЕНТОЗНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ, БОЛЕДУВАЩИ ОТ ШИЗОФРЕНИЯ
КОНСЕНСУС ПРИЕТ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА БПА гр. Варна, 5-7.10.2001
КОНСЕНСУС ЗА ДЕМЕНЦИИТЕ ПРИЕТ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА ЧАСТНОПРАКТИКУВАЩИТЕ ПСИХИАТРИ 7-9 ЮНИ 2002 Г. БОРОВЕЦ
КОНСЕНСУСНО СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ПОДХОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАВИСИМОСТИ (ПРИЕТО НА 9.06.2002 НА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „ЧАСТНА ПСИХИАТРИЯ“ – БОРОВЕЦ)
КОНСЕНСУСНО СТАНОВИЩЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С ОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИЕТ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА ЧАСТНОПРАКТИКУВАЩИТЕ ПСИХИАТРИ БОРОВЕЦ 7-9 ЮНИ 2002 Г
КОНСЕНСУСНО СТАНОВИЩЕ ЗА ДИАГНОЗА И ЛЕЧЕНИЕ НА НЯКОИ НЕВРОТИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА (ТРЕВОЖНИ РАЗСТРОЙСТВА) 22-23 НОЕМВРИ 2002 ГОД. ГР. ХИСАР