НА 30 НОЕМВРИ 2007 Г В 18.00Ч. В СОФИЯ В ХОТЕЛ „АМБАСАДОР“ (СИМЕОНОВСКО ЩОСЕ NО 110 A) СЕ СЪСТОЯ ЕКСПЕРТНА СРЕЩА НА ПСИХИАТРИТЕ ОТ КОЛЕГИУМ „ЧАСТНА ПСИХИАТРИЯ“, НА КОЯТО ПО ИСКАНЕ НА МЗ СЕ ОБСЪДИХА ВЪПРОСИТЕ НА ЛЕКАРСТВЕНАТА ПОЛИТИКА. СРЕЩАТА СЕ ОБЕДИНИ ОКОЛО СЛЕДНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

    Разширяване на списъка с диагнози, за които се предвижда реамбурсиране на медикаментозното лечение със диагнозите : Обсесивно компулсивно разстройство в неговите тежки и инвалидизиращи степени и деменция с поведенчески и психотични разстройства. Предлагаме по-висок процент при реамбурсиране на медикаменти при пациенти с тежка депресия – при епизод и рекурентност. ДДД при атипичните антипсихотици се оказва неефективна доза и често състоянието на пациента се влошава и се налага хоспитализация или аугментиране, което оскъпява лечението на практика. Считаме, че това е дискриминационна мярка по отношение на шизофренно болните пациенти. Предлагаме свободно прескрибция  в рамките на 1,5 ДДД, а при по високи дози запазване на регулаторния механизъм до момента. Считаме че психиатричната практика би се доближила до правилата на добрата клинична практика с включване на високо специализирана дейност и остойностяване пакета от услуги по специалността.        


     ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО БИПОЛЯРНО АФЕКТИВНО РАЗСТРОЙСТВО:    

     Доц. Г.Койчев     

     Доц. В.Велинов     

     Проф. С.Тодоров     

     Доц. Р.Шишков     

     Д-р П. Маринов     

     Доц. Св.Стамболова     

     Проф. M.Ачкова     

     Доц. Р.Стойчев     

     Д-р Л. Живков     

     Д-р Л. Хранов     

     Д-р Р. Димитров     

     Д-р О. Микова     

     Д-р И. Герджиков      

     

     КРИТЕРИИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С ШИЗОФРЕННИ ПСИХОЗИ В ДОБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ     

     КРИТЕРИИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С ДЕПРЕСИВЕН ЕПИЗОД В ДОБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ     

     АЛГОРИТЪМ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТРИ МАНИЙНИ СЪСТОЯНИЯ 

    

   Приложените документи представляват  досега приетите критерии за поведение при афективни разстройства. Моля, изтеглете необходимите ви за  справка документи след това в отделен е-mail или в писмен вид дайте вашите предложения като цитирате мястото, към което да се приложат: Напр. към АЛГОРИТЪМ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТРИ МАНИЙНИ СЪСТОЯНИЯ на ред No5 Clonazepam да е в доза 2 мг вместо 1 мг. Предложенията изпращайте на е-mail:ppsy@abv.bg или на факс: 02 9230/503