А: ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ТЕЛЕПСИХИАТРИЯТА ЗА НАТОВАРЕНИЯ КЛИНИЦИСТ: 

СПИСЪК С НЕЩА, КОИТО ДА БЪДАТ ВЗЕТИ ПРЕДВИД, ПО ВРЕМЕ И СЛЕД ПРЕГЛЕДА