Обновяване на консенсуси

Обновяване на консенсуси

Уважаеми колеги,
Очакваме вашите предложения до 30. Ноември 20011!

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА В КОНСЕНСУСА ОТ Д-Р НИКОЛА МАРКОВ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА В КОНСЕНСУСА ОТ Д-Р ПЕТЪР МАРИНОВ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА В КОНСЕНСУСА ОТ ДОЦ. ГЕОРГИ КОЙЧЕВ