Гергана Христова Кехайова психолог

Гергана Христова Кехайова

Име: Гергана Христова Кехайова
Адрес на практиката: гр. Пловдив, ул. “Филип Македонски” №37, Медицински
център “Киара”; Хоспис „Анима” с. Радиново
Телефони за контакт: 0889135891; 0895642730
e-mail: daligeri@abv.bg
Образование: Магистър психолог
Специализации: Психодиагностика; Мотивационно интервюиране – подготовка на хората за промяна; Динамично интервю; Психодрама; Когнитивно-поведенческа
терапия; Основи на съдебно-психологичната експертиза; Психология на правлението; „Въведение в Системния подход и работата със семейства”
Професионално развитие: Клиничен психолог, Психотерапевт
Членство: Колегиум Частна Психиатрия
Участие в научни форуми и публикации:
Дисертационен труд за научна и образователна степен “доктор”:
Професионални интереси: Работа със зависими пациенти към опиоиди, амфетамини, хазарт и др. Трениране в социални умения на психиатрични пациенти, прилагане на различни психологически тестове и др