Д-р Асен Бешков

Д-р Асен Бешков

частен психиатър – Пловдив, Пазарджик

 

Име: Асен Петров Бешков

Адрес на практиката: Амбулатория за извънболнична специализирана психиатрична медицинска помощ „Хоризонти“, Център за лечение на зависимости към психоактивни вещества, патологичен хазарт, компютри, Медицински Център „Киара“, „Медлайн Клиник“, ул. „Филип Македонски“37, Пловдив; Държавна Психиатрична Болница, ул. „Болнична“28, гр. Пазарджик.

Телефони за контакт: моб. 0899 087003

e-mail, уеб страница, блог: asenbeshkov@hotmail.bgasen.beshkov@abv.bg

Образование: медицина – Медицински Университет, Пловдив

Специализации: специализант по психиатрия в Държавна Психиатрична Болница, Пазарджик. Обучителен курс по провеждане на Eлектроконвулсивна терапия

( Thymatron System) – октомври 2010. Стаж по неврология – август 2008 в Клиника по неврология, Вилхелминеншпитал, Виена, Австрия, ръководител: проф. Томас Брюке.

Регистрация: УИН: 1700004432

Професионално развитие: ноември 2008 г. – диплома по медицина; лекар-ординатор в ДПБ Пазарджик; май 2009 г. – АИСПМП „Хоризонти“, Пловдив; юли 2009 г. – специализант към ДПБ Пазарджик.

Членство: Български Лекарски Съюз; Българска Психиатрична Асоциация; Колегиум „Частна Психиатрия“

Участие в конференции и конгреси у нас и в чужбина: ежегодно

Професионални интереси: Тревожни и афективни разстройства; Когнитивно-поведенческа психотерапия; Терапия на зависимости към психоактивни вещества; Неврофизиология; Холистичен, биопсихосоциален подход в работата с пациенти с психични разстройства.