Доц. д-р Георги Койчев ДМ – частен психиатър – София

LEAD Technologies Inc. V1.01

Доц. д-р Георги Койчев ДМ

частен психиатър – София

Име: Доц. д-р ГЕОРГИ КОЙЧЕВ дм

Наименование на лечебното заведение: Aмбулатория за специализирана медицинска дейност – психиатрия. Регистрация – РЦЗ, София

Адрес, кантакти: София, ул. „Дунав”№22

Телефон: 0888 458 119, е-mail: gkoychev@abv.bg

Образование: Медицина, Медицински университет, София

Специализации: Специалност „психиатрия”, Доктор по медицина (PhD)

Професионално развитие:

  • Психиатър – Зав. Кабинет в Областна болница, Разград
  • Психиатър – Държавна психиатрична болница, Бяла
  • Психиатър – Психиатричен диспансер, Русе
  • Психиатър – главен асистент на Клиника и Катедра по психиатрия, зав.отделение, доцент към Клиника по психиатрия, Александровска болница, Катедра по психиатрия, Медицински уневерситет, София.

Членство:

  • Колегиум частна психиатрия (зам.председател и бивш председател, учредител)
  • Българска психиатрична асоциация (учредител и бивш председател)
  • Софийскo психиатрично общество, Български лекарски съюз (учредител)
  • член на екзекутивния комитет на Съюза на дунавските психиатри
  • бивш член на CTP – group (Обслужване и терапия в психиатрията) към AMEPRA

Участие в научни форуми и публикации: Автор и съавтор на 3 монографии и 46 научни публикации у нас и в чужбина.

Участие в редколегии: Български психиатричен журнал “Рецептор”; сп. Психиатрия Данубина, Югоизточна неврология и психиатрия

Специални професионални интереси:

  • Паранoя, Шизофрения, афективни разстройства-депресия, мания;
  • Тревожни и страхови състояния; натрапливости;
  • Алкохолна зависимост;
  • Безсъние и други разстройства на съня;
  • Психоораганични състояния
  • Фармакологична терапия и психотерапия