Д-р Любка Илиева психиатър Пловдив

Име: Любка Илиева
Адрес на практиката: Пловдив, бул.”Хр.Ботев”№124
За контакт: 032/66 45 30; e-mail, уеб страница, блог:cen_psy@abv.bg
Образование: медицина
Специализации: психиатрия
Регистрация: УИН 1700002089
Професионално развитие: ДСГ „Горна Махала”, ПД-Пловдив,от 2000 г. – частна практика
Членство: Колегиум „Частна психиатрия”, Български психиатрична асоциация,
Български лекарски съюз
Участие в научни форуми, публикации и популяризации: ежегодно в конференции и конгреси в страна и чужбина
Дисертационен труд за научна и образователна степен “доктор”:
Няколко изречения за професионалната ми дейност: биологични медикаментозни и
немедикаментозни методи на лечение, психодрама терапевт, супервизия на програми за трениране в социални умения