Д-р Георги Иванов психиатър София

Д-р Георги Иванов психиатър София

Име: Георги Стоянов Иванов

Адрес на практиката: Център за психично здраве София, домашен адрес – същия

Телефони за контакт: 089950 85 57

e-mail, web страница, блог: gesivanov@abv.bg

Образование: висше медицинско – специалност по психиатрия, висше педагогическо – магистър-педагог.

Специализации: по психология

Професионално развитие: От 1978г. до 1980 г. – психиатър в ПБ Карлуково, от 1980г. до 2010 г. – детски психиатър в гр. София, през цялото време провеждане на психотерапевтична дейност.

Участие в научни форуми и публикации: над десет публикации в медицински, педагогически и психологически списания.

Дисертационен труд за научна и образователна степен “доктор”: Вътрешна защита на докторска дисертация по психология с право за психологични консултации.

Професионални интереси: за възрастни – тревожно депресивни разстройства и деменция, за деца – разстройства на психичното развитие.