Д-р Фани Цуракова (Фанка Койчева) психиатър София

Д-р Фани Цуракова

(Фанка Койчева)

психиатър София

Име: Фани Цуракова (Фанка Койчева)
Адрес на практиката: София ул. „Дунав” №22 а
Телефони за контакт: 0888 719 819
e-mail: f.tsurakova@gmail.com
Образование: Медицина, Медицинска академия, София
Специализации: психиатрия
Регистрация: рег. №2204121604, РЦЗ, София
Професионално развитие в областта на психиатрията: завеждащ селска  здравна  служба; Национален център по наркомании; амбулаторна практика по психиатрия;
Университетска болница „Царица Йоанна – ИСУЛ”, нациоанален отговорник по темата
„Насилие и здраве” към Световната здравна организация; редактор на Български
психиатричен журнал „Рецептор”
Членство: Български лекарски съюз, Колегиум частна психиатрия
Участие в научни форуми и публикации:
за 2010 г. – „Психиатрични срещи София-Скопие-Ниш”, юни, Ниш; Кръгла маса по
проблемите на насилие над деца, юни, Благоевград; Х конференция на Колегиум частна психиатрия, септември, София; Среща на националните отговорници по превенция на травми и насилие, организирана от Световната здравна организация, септември, Лондон; Световен конгрес по превенция на травми и насилие, Лондон; Конгрес на Българска психиатрична асоциация, ноември, Хисар; четири срещи, организирани от формацевтични фирми за представяне на тяхна продукция.
Професионални интереси: Терапия на тревожни и депресивни разстройства; на
поведенчески проблеми, свързани със стила на хранене и при телесни болести; на
алкохолна зависимост; помощ при преодоляване на личностови кризи; проблеми на
поведението, възникващи в късна възраст.