Контролен съвет

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА КОЛЕГИУМ „ЧАСТНА ПСИХИАТРИЯ“

Проф. Марин Роглев
Борян Калчев
Валентина Майсторова