Конференции

ПРЕДСТОЯЩИ МЕРОПРИЯТИЯ НА СДРУЖЕНИЕ „КОЛЕГИУМ ЧАСТНА ПСИХИАТРИЯ“ ПРЕЗ 2019

КОНФЕРЕНЦИЯ 2018

Приключи XVII Научна конференция 2018 г.  „Травмата – биологични, психологични и социални аспекти“ на Сдружение „Колегиум частна психиатрия“ и Национален център по обществено здраве и анализи.

Конференцията беше открита с представяне на второто издание на книгата д-р Владимир Иванов и д-р Георги Койчев „Параноя и параноялни състояния – Монография

 

В конференцията участници от 6 държави представиха 28 теми, обединени в няколко подтеми: „Психопатологията в постмодерното време“, „Психиатричната помощ в Република България“, „Съдебнопсихиатрични и съдебнопсихологични аспекти на ранната детска психотравма“, ,  „Системите за психично здраве в Румъния и България – минало, настояще и бъдеще“.

 

За първи път тазгодишното издание на конференцията включи участие на ЕПА  с темата „Европейската психиатрична асоциация: перспективи и предизвикателства“, представена от д-р С. Ханън, член на управителния борд ЕПА и пряко отговаряща за обучителните програми на ЕПА.

Конференцията включи два фармакологични семинара на Pfizer и  Lilly. В този контекст на терапевтично взаимодействие, огромен интерес предизвика представянето на персонализираната фармакотерапия от д-р Л. Фю и NM Genomix & „Въведение във фармакогенетиката: Как невробиологията насочва и подобрява терапетвичния подход.“ Имаше обособени две сесии с доклади в областта на психотерапията, изнесени от представители на четири школи: психоанализа, когнитивно-поведенческата терапия, екзистенциалния динамичен анализ, транзакционния анализ.

ЕПА представя първото си продължаващо онлайн обучение с отворен достъп, фокусирано върху практичиските нужди на психиатрите. Представянето в рамките на конференцията, както и онлайн обучението са подходящи за широк кръг специалист в областта на психичното здраве.

Какво е MOOC?

Продължаващото отворено онлайн обучение на ЕПА представлява онлайн открит курс за неограничен брой участници, достъпен през интернет, като допълнение към (MOOC) курсовите материали като мини видео-лекции и препоръчана литература. Същевременно MOOC ще развие взаимодействията в общността на студентите.

Цена

MOOC на ЕПА е безплатен и достъпен за всички желаещи онлайн курс и единственото, което трябва да направите е да се регистрирате онлайн. Материалите на MOOC ще бъдат разположени на самостоятелен сайт и ще вкючват видео, препоръчана литература, препратки и др.

Трябва ли да бъда институционален член на ЕПА?

Не е необходимо – обучителната програма е достъпна за всеки регистриран участник, без значение дали е член на ЕПА или не.

Съществуват ли предварителни изисквания към курсистите?

Не, няма никакви предварителни изисквания за участието в онлайн курса.

Сертификати

Участниците могат да получат сертификати за участие, доставени по мейл, в края на курса, след като преминат 4 седмичния обучителен курс и 4 седмичните тестове.

КОНФЕРЕНЦИЯ 2017

КОНФЕРЕНЦИЯ 2016

Научна конференция с международно участие на Сдружение „Колегиум частна психиатрия“ и Магистърска програма по клинична и консултативна психология на СУ „Св. Климент Охридски“

ДЕПРЕСИВНИЯТ ЧОВЕК

20-21 май 2016

Подтеми:

„Антропология на депресивността и механизми на възникването й“

„Екзистенция и депресивност“

„Депресия и психоматика, зависимости“

„Терапия на депресивността“

„Рисково боледуващи – системи на обслужване, съдебно-психиатрични и психологични аспекти“

КОНФЕРЕНЦИЯ 2015

Конференция 2015

КОНФЕРЕНЦИЯ 2014

Конференция 2014

КОНФЕРЕНЦИЯ 2013

Конференция 2013

КОНФЕРЕНЦИЯ 2012

Конференция 2012

ПРОВЕДЕНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА СДРУЖЕНИЕ „КОЛЕГИУМ ЧАСТНА ПСИХИАТРИЯ“

 

 • „11 Национална конференция с международно участие на Колегиум „Частна психиатрия”
  София 30.09-01.10.20011 хотел „Арена ди Сердика”
  Единадесета национална конференция с международно участие на Колегиум „Частна психиатрия“ в София, 30.09-01.10.2011 хотел „Арена ди Сердика“. Теми на конференцията – Успешното лечение, рискът в психиатрията, актуализация на консенсуса за лечение на депресиите, разстройства на съня, вария.
 • Десета национална конференция на Колегиум Частна Психиатрия в София, през септември 2010 г. с теми: Нови надежди в психиатрията. Враждебност, тревожност, депресия. Диагностика, терапия, рехабилитация. Вария. Проведени дискусии: Проблеми на съдебната психиатрия. Застрашена ли е психиатрията? Клинични пътеки в психиатрията. Пълната програма на конференцията можете да изтеглите от тук.
 • Девета национална конференция на Колегиум Частна Психиатрия в София, през ноември 2009 г. с теми: Многоликият страх. Взаимотношенията между общопрактикуващи лекари и психиатри в системата на психиатрично обслужване. Психиатрична рехабилитация. Вария.
 • Осма национална конференция на Колегиум Частна Психиатрия в Боровец, през май 2008 г. с 115 участника с теми: Сътрудничество с терапията. Актуализация на стандарта по психиатрия. Актуализация на стандарта по съдебна психиатрия.
 • Седма  национална конференция на Колегиум Частна Психиатрия в Пловдив, през юни 2007 г.  с 100 участника с теми: Модели на финансиране и обслужване. Интердисциплинарни срещи. Новости в психиатричната терапия.
 • Организиране на Дунавски симпозиум по психиатрия през октомври 2006 в к.к. Албена с над 300 участници заедно с Българска Психиатрична Асоциация и Българско Сдружение по Биологична Психиатрия с теми: Превенция на релапс. Коморбидност в психитрията. Ресоциализация.
 • Шеста конференция на Колегиум Частна Психиатрия в Шумен през април 2005г. с теми: Разтройства на импулсите и влеченията при хранителни разстройства, депресия, шизофрения, зависимости. Консенсус за лечение на депресивни разстройства – актуализация. Политерапия, полипрагмазия, интеракции на медикаментите и сътрудничество с терапията.
 • Експертна среща с 30 участници в София януари 2005г.
 • Експертна среща с 30 участници в София декември 2004г.:
  Политерапия, полипрагмазия
 • Експертна среща с 40 участници в Трявна юли 2004:
  Принципи за работа с НЗОК. Индивидуализация на антидепресантите с акцент на SSRI’. Разстройства на хранителното поведение
 • Пета конференция на Колегиум Частна Психиатрия с над 250 участника в Пловдив – април 2004 год.: Агресия и автоагресия (суицидология), Желани и нежелани ефекти на психофармакологичното лечение
 • Експертна среща с 30 участници в Боровец ноември 2003 год.:
  Теорeтични и практични аспекти на агресивното поведение
 • Четвъртaта конференция на Колегиум Частна Психиатрия с над 150 участника в Русе през април 2003: Терапия и профилактика, рехабилитация и ресоциализация на психичните разстройства
 • Експертна среща с 35 участници – ноември 2002 год. гр. Хисар: за приемане на Консенсусно становище за диагноза и лечение на някои невротични разстройства (тревожни разстройства)
 • Трета конференция на ДИЦ Частна психиатрия в Боровец – април 2002 год. с над 150 участника
 • Втора конференция на ДИЦ Частна психиатрия в Кърджали – април 2001 год. с 150 участника
 • Първа конференция на ДИЦ Частна психиатрия в Почивен дом „Жулио Кюри“ – кк Св.св.Константин и Елена – април 2001 год. с 50 участника