Новини

ОБЩО СЪБРАНИЕ

ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ „КОЛЕГИУМ ЧАСТНА ПСИХИАТРИЯ“

СКЪПИ КОЛЕГИ,

Управителният съвет на Сдружение„КОЛЕГИУМ ЧАСТНА ПСИХИАТРИЯ“, рег. по ф. д. № 6494/2000 г. на СГС,
съгласно протокол №5/14.11.2017 г., свиква Общо събрание на Колегиума, което ще се проведе на 16.12.2017 г. на ул. „Дунав” № 22А от 14:00 ч. при следния дневен ред:

1. Отчет на Председателя на Сдружението
2. Отчет на Контролния съвет
3. Приемане на нови членове
4. Разни

София
14.11.2017 г.

Председател на Управителния съвет:
д-р Ана Димитрова Попова

А П Е Л

А П Е Л

СКЪПИ КОЛЕГИ,

Управителният съвет на Сдружение„КОЛЕГИУМ ЧАСТНА ПСИХИАТРИЯ“, рег. по ф. д. № 6494/2000 г. на СГС

Отправя АПЕЛ (протокол №3/2017 г.)към всички колеги от общността на грижата за психичното здраве, да се
включат в дарителската кампания на Колегиума за преиздаване на монографията на доц. д-р Георги Койчев„ПАРАНОЯ“.

Средствата ще бъдат набирани по сметката на сдружението:

Интернешънъл Асет Банк – АД
Титуляр – „Колегиум Частна Психиатрия“
IBAN – BG22IABG80981000653900 BGL
BIC – IABGBGSF

В основанието за плащане посочете „Дарителска кампания – Параноя“.

София, 17.07.2017

ПОЧИВНАТА БАЗА НА СДРУЖЕНИЕТО В с.ГОРИЦА

„КОЛЕГИУМ ЧАСТНА ПСИХИАТРИЯ ”,

рег. по ф. д. № 6494/2000 г. на СГС

СКЪПИ КОЛЕГИ,

Управителният съвет на Сдружение „КОЛЕГИУМ ЧАСТНА ПСИХИАТРИЯ“

(протокол №3/2017 г.)

Реши членовете на Колегиума, които са платили

членския си внос за 2017 г., да ползват почивната база на сдружението в с. Горица безплатно. За удобство предстои публикуване на онлайн календар, в който ще можете да посочите желаните от Вас дати. Моля Ви, заявявайте желаните от Вас дати с телефонно обаждане нa:

д-р А. Попова
Мобилен телефон: 0888 121 846
Д. Ганчев
Мобилен телефон: 0884 996 142

София, 23.05.2017 г.

Председател на Управителния съвет:

д-р Ана Димитрова Попова

ПОЧИВНАТА БАЗА НА СДРУЖЕНИЕТО В с. ГОРИЦА

СТИПЕНДИИ НА ЕПА  ЗА 2017/2018г.

ЗДРАВЕЙТЕ, СКЪПИ КОЛЕГИ!

Една прекрасна покана дойде от Европейската психиатрична асоциация към младите членове на Сдружение „Колегиум частна психиатрия“.
Млади психиатри, ненавършили 40 години, които са членове на Колегиума, могат да кандидатстват за стипендия на Комитета за подкрепа на
ранното кариерно развитие в психиатрията към ЕПА. Изискването на ЕПА е кандидатстващите да бъдат членове на една от националните асоциации по психиатрия на България.
Стипендиите се отпускат за стаж за придобиване и увеличаване на професионалния опит във водещи психиатрични клиники в пет различни страни от Европа:
Франция, Германия, Обединеното кластво, Финландия и Полша. За повече информация кликнете върху изображението по-долу:

За подаване на документи:

д-р А. Попова, председател на УС на КЧП
0888 121 846

Д. Ганчев
0884 996 142
Или на e-mail: conference.college.2017@gmail.co

„КОЛЕГИУМ ЧАСТНА ПСИХИАТРИЯ„ СТАНА РАВНОПРАВЕН ЧЛЕН НА ЕПА

СКЪПИ КОЛЕГИ,

С голяма радост споделяме новината от Управителния съвет на Европейската психиатрична асоциация (ЕПА) от 24.07.2017 г. за приемането на Сдружение „Колегиум частна психиатрия“ в семейството на ЕПА като равноправен член, в качеството на национален представител в Съвета на националните психиатрични асоциации! Това е голямо признание за всички нас за визията ни за развитието на психиатричната общност, за вдъхновението, ежедневния труд и последотавателност за постигане на този стандарт!

 

Тук можете да прочетете превода на поздравителното писмо на ЕПА.

 

Списание „Рецептор“

Български психиатричен журнал “Рецептор” е двумесечно научно списание, излизащо под егидата на Колегиум Частна Психиатрия. Списанието е предназначено за психиатри, невролози, ендокринолози, кардиолози, общопрактикуващи лекари, психолози.

Научете повече: www.receptor-bg.org

Уважаеми колеги, напомняме Ви, че членския внос на асоциираните към Колегията членове е в размер на 30 лв., а за всички останали – 50 лв.