КАКВО ВИДЯХ ПРИЖИВЕ…

Илия Бешков

"Видях стъпки от хора. Видях следи на безброй хора по земята: по ниви и друмища, по трева и кал. Аз се взирах в тях и дълго разговарях..."

"А когато срещнах самите хора: о те имат глави с очи – гледат ме топло, застрашително, хитро и лукаво, или всякак едновременно!..."

"Нито един не е тоя, когото съм мислил, нито един не е така мой, както мълчаливите следи по земята..."

"Видях звездите. Толкова близки на сърцето, колкото далечни на ума. Светлината на една от тях е равна на всичките заедно..."

"Нищо не може да ме утеши като една звезда..."