СТИПЕНДИИ НА ЕПА  ЗА 2017/2018г.

ЗДРАВЕЙТЕ, СКЪПИ КОЛЕГИ!

Една прекрасна покана дойде от Европейската психиатрична асоциация към младите членове на Сдружение „Колегиум частна психиатрия“.
Млади психиатри, ненавършили 40 години, които са членове на Колегиума, могат да кандидатстват за стипендия на Комитета за подкрепа на
ранното кариерно развитие в психиатрията към ЕПА. Изискването на ЕПА е кандидатстващите да бъдат членове на една от националните асоциации по психиатрия на България.
Стипендиите се отпускат за стаж за придобиване и увеличаване на професионалния опит във водещи психиатрични клиники в пет различни страни от Европа:
Франция, Германия, Обединеното кластво, Финландия и Полша. За повече информация кликнете върху изображението по-долу:

За подаване на документи:

д-р А. Попова, председател на УС на КЧП
0888 121 846

Д. Ганчев
0884 996 142
Или на e-mail: conference.college.2017@gmail.co

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Website