ПОЧИВНАТА БАЗА НА СДРУЖЕНИЕТО В с.ГОРИЦА

„КОЛЕГИУМ ЧАСТНА ПСИХИАТРИЯ ”,

рег. по ф. д. № 6494/2000 г. на СГС

СКЪПИ КОЛЕГИ,

Управителният съвет на Сдружение „КОЛЕГИУМ ЧАСТНА ПСИХИАТРИЯ“

(протокол №3/2017 г.)

Реши членовете на Колегиума, които са платили

членския си внос за 2017 г., да ползват почивната база на сдружението в с. Горица безплатно. За удобство предстои публикуване на онлайн календар, в който ще можете да посочите желаните от Вас дати. Моля Ви, заявявайте желаните от Вас дати с телефонно обаждане нa:

д-р А. Попова
Мобилен телефон: 0888 121 846
Д. Ганчев
Мобилен телефон: 0884 996 142

София, 23.05.2017 г.

Председател на Управителния съвет:

д-р Ана Димитрова Попова

ПОЧИВНАТА БАЗА НА СДРУЖЕНИЕТО В с. ГОРИЦА

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Website