А П Е Л

СКЪПИ КОЛЕГИ,

Управителният съвет на Сдружение„КОЛЕГИУМ ЧАСТНА ПСИХИАТРИЯ“, рег. по ф. д. № 6494/2000 г. на СГС

Отправя АПЕЛ (протокол №3/2017 г.)към всички колеги от общността на грижата за психичното здраве, да се
включат в дарителската кампания на Колегиума за преиздаване на монографията на доц. д-р Георги Койчев„ПАРАНОЯ“.

Средствата ще бъдат набирани по сметката на сдружението:

Интернешънъл Асет Банк – АД
Титуляр – „Колегиум Частна Психиатрия“
IBAN – BG22IABG80981000653900 BGL
BIC – IABGBGSF

В основанието за плащане посочете „Дарителска кампания – Параноя“.

София, 17.07.2017

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Website