Почивен дом

Untitled4

                М О Ж Е Т Е   ДА   Р Е З Е Р В И Р А Т Е   В А Ш А Т А    П О Ч И В К А    Т У К:  

Календарът се зарежда...
Powered by Booking Calendar
- Наличен
15
- Резервиран
15
- Чакаща

Почивен дом

Къща на Колегиума в с. Горица

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Управителният съвет на Сдружение „КОЛЕГИУМ ЧАСТНА ПСИХИАТРИЯ“

(протокол №3/2017 г.)

Реши членовете на Колегиума, които са платили членския си внос за 2018 г., да ползват почивната база на сдружението в с. Горица безплатно. За удобство е публикуван онлайн календар, в който можете да посочите желаните от Вас дати. Моля Ви, потвърждавайте желаните от Вас дати и с телефонно обаждане нa:

д-р А. Попова
Мобилен телефон: 0888 121 846

И. Халова
Мобилен телефон: 0896 895 532

София, 23.05.2017 г.

Председател на Управителния съвет:

д-р Ана Димитрова Попова