ОБУЧЕНИЯ

СЕПТЕМВРИ

          Уважаеми колеги,

      Конференция „Травмата – биологични, психологични и социални аспекти“,   организирана от Сдружение „Колегиум частна психиатрия“ и Националния        център    по обществено здраве и анализи, състояла се на 13-14.04.2018 г. предложи на     вниманието на професионалистите в областта на психичното здраве богата      конферентна програма с участие на лектори от България,  Франция,  Великобритания, Румъния, представители на ЕПА, СЗО и водещи фармацевтични      компании.

      Отложеният от първия конферентен ден научен панел на       тема  Съдебнопсихиатрични и съдебнопсихологични аспекти на   ранната  детска психотравма ще се проведе на 19.09.2018 г. от 13:00 ч.,   сградата на Център за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски“   ООД, в зала „доц. д-р Георги Койчев“ на 3 етаж.

 Теми на научния панел са:

  1. проф. д-р П. Маринов, Насилваните насилници. Как насилието в детството поражда насилие?

  2. д-р С. Раловска, Детският организъм и детският мозък – какви поражения оставя травмата?

  3. д-р Калоян Куков, д. пс., д. пс. н.,Съдебнопсихологични аспекти на травмата“ 

                                                  Обща дискусия

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!