ОБУЧЕНИЯ

ЯНУАРИ 2020

ДЕКЕМВРИ 2019

ДЕКЕМВРИ 2018

От тук можете да достъпите презентацията на д-р Ана Джисова „ОПИТ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА АЛГОРИТЪМ НА ПОВЕДЕНИЕ НА ЛЕКАРЯ В СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ ПРИ СУИЦИДЕН ПАЦИЕНТ“ в PDF файл, който ще се отвори в нова страница, от която може да бъде свален.

Д-р Ана Джисова е заавършила медицина в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ през 2018г. Към момента работи в ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски“ ЕООД – спешно звено.

От тук можете да достъпите презентацията на д-р Силвия Саракостова „АНАЛИЗ НА НОВИТЕ НАСОКИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БАР С ФОКУС ВЪРХУ СМЕСЕНИТЕ И ДЕПРЕСИВНИТЕ ЕПИЗОДИ “ в PDF файл, който ще се отвори в нова страница, от която може да бъде свален.

д-р Силвия Иванова Саракостова – Специализира психиатрия в Психиатричната клиника на ВМА – София. От 2015г. работа като лекар и в ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски“ – ЕООД, гр. София. С интереси в областта на транскраниалната магнитна стимулация и когнитивно-поведенческата психотерапия.

Интервю с пациент с кататонна шизофрения

НОЕМВРИ 2018

СЕПТЕМВРИ 2018

          Уважаеми колеги,

      Конференция „Травмата – биологични, психологични и социални аспекти“,   организирана от Сдружение „Колегиум частна психиатрия“ и Националния        център    по обществено здраве и анализи, състояла се на 13-14.04.2018 г. предложи на     вниманието на професионалистите в областта на психичното здраве богата      конферентна програма с участие на лектори от България,  Франция,  Великобритания, Румъния, представители на ЕПА, СЗО и водещи фармацевтични      компании.

      Отложеният от първия конферентен ден научен панел на       тема  Съдебнопсихиатрични и съдебнопсихологични аспекти на   ранната  детска психотравма ще се проведе на 19.09.2018 г. от 13:00 ч.,   сградата на Център за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски“   ООД, в зала „доц. д-р Георги Койчев“ на 3 етаж.

 Теми на научния панел са:

  1. проф. д-р П. Маринов, Насилваните насилници. Как насилието в детството поражда насилие?

  2. д-р С. Раловска, Детският организъм и детският мозък – какви поражения оставя травмата?

  3. д-р Калоян Куков, д. пс., д. пс. н.,Съдебнопсихологични аспекти на травмата“ 

                                                  Обща дискусия

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!