„ГНЕВЪТ“ 2017

Конферентна програма – първи ден 21.04.2017

Конферентна програма – първи ден 21.04.2017

Конферентна програма – втори ден 22.04.2017