НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПСИХИАТРИЯ И КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ